Επικοινωνία

Προσελκύστε νέους ασθενείς και εξασφαλίστε το μέλλον σας.

Τι θα καλύψουμε στην κλήση

Τις ενέργειες marketing του ιατρείου σας

Θα αναλύσουμε τι ενέργειες marketing είχατε κάνει στο παρελθόν αλλά και τι κάνετε τώρα για να καταλάβουμε που βρίσκεστε.

Τις ανάγκες και τους στόχους σας

Θα συζητήσουμε για τις ανάγκες και τους στόχους σας για να καταλάβουμε που θέλετε να πάτε.

Ένα πλάνο δράσης βάση αυτών

Βάση των στόχωv και αναγκών σας αλλά και υπόψιν μαζί με το ιστορικό του marketing σας θα φτιάξουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο δράσης.